Alfalfa Online is een ondersteunend computerprogramma bij de taalmethode Alfalfa. Het is bedoeld als aanvulling op de 'papieren' versie.

Alfalfa Online is gemaakt voor het 'inslijpen' van woorden uit de Nederlandse taal.

Het kan door de leerlingen zelfstandig aan de computer worden uitgevoerd.